Temat: Promieniowanie jonizujące bezpieczne dla pacjenta i personelu? Sprawdź, kiedy!

Personel medyczny odpowiada za bezpieczeństwo radiologiczne pacjenta Zobacz na stronie WWW.
Zarządzanie
w Ochronie Zdrowia

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2014 roku
Sprawdź >>
 
  1 kwietnia 2014 r.
   
 
 
 

Szanowny Czytelniku!

Świadczenia zdrowotne związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące odbywają się na podstawie udokumentowanych roboczych medycznych procedur radiologicznych. Powinny one być wykonywane zgodnie z określonymi przez Ministerstwo Zdrowia zasadami postępowania, które są zwane wzorcowymi procedurami radiologicznymi.

Anna Rubinkowska, redaktor naczelna

PS. Upewnij się, że prawidłowo wdrożyłeś w swojej placówce procedury związane z ochroną radiologiczną pracowników. Zamów najnowsze wydanie magazynu "Zarządzanie placówką medyczną".

 
Twoja placówka kolejny rok z rzędu
przynosi straty? >>

Zmień to!
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z dobrych praktyk oraz porad ekspertów i doświadczonych menedżerów placówek medycznych, którzy dzięki przemyślanej optymalizacji kosztów zyskują gigantyczne oszczędności.

Poznaj niezastąpiony poradnik >>
Personel medyczny odpowiada za bezpieczeństwo radiologiczne pacjenta

Ochrona radiologiczna to przede wszystkim zapobieganie narażeniu pacjentów i personelu medycznego na promieniowanie jonizujące lub ograniczenie skutków takiego narażenia do poziomu tak niskiego, jak to tylko osiągalne.

Menedżer placówki powinien pamiętać, że lekarz biorący udział w wykonywaniu badań medycznych związanych z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego ponosi odpowiedzialność kliniczną odpowiednio do wykonanych czynności, obejmującą przede wszystkim:

 • uzasadnienie ekspozycji,
 • optymalizację ochrony przed promieniowaniem jonizującym,
 • kliniczną ocenę wyniku oraz przekazywanie informacji lub dokumentacji radiologicznej innym lekarzom,
 • udzielanie informacji pacjentom oraz innym uprawnionym osobom,
 • współpracę z innymi specjalistami i personelem w zakresie aspektów praktycznych, a także uzyskiwania informacji
  o wynikach poprzednich badań lub leczenia z zastosowaniem promieniowania jonizującego, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Ponadto po zakończeniu radioterapii lekarz jest zobowiązany do poinformowania o przebiegu leczenia lekarza kierującego na leczenie promieniowaniem jonizującym.

Kiedy można dopuścić pracownika do pracy przy źródle promieniowania jonizującego, aby nie narazić się na kary? Dowiedz się z najnowszego wydania magazynu "Zarządzanie placówką medyczną" >>

W związku z tym, że na lekarzu oraz pozostałym personelu medycznym wykonującym czynności związane z emisją promieniowania jonizującego spoczywa duża odpowiedzialność za ekspozycję pacjenta na promieniowanie, powinni oni mieć kwalifikacje określone we wzorcowych procedurach radiologicznych.

Uregulowania dotyczące ochrony radiologicznej zawiera ustawa z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Obecnie obowiązujące wzorce procedur radiologicznych pochodzą
z 7 listopada 2013 r. Znajdują się w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 45) i obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Określają zasady postępowania przy wykonywaniu 60 różnych, szczegółowo określonych procedur medycznych. Dla każdej z wymienionych procedur zostały określone:

 • cel procedury (medyczny cel danego badania lub zabiegu),
 • jednostki chorobowe, do których dana procedura ma zastosowanie (w jakich schorzeniach stosuje się dane badania lub zabieg),
 • podstawy naukowe metod diagnostycznych lub leczniczych zastosowanych w procedurze,
 • przeciwwskazania medyczne do zastosowania procedury,
 • postępowanie z grupami ryzyka, tj. kobietami w ciąży, kobietami karmiącymi piersią, osobami poniżej 16 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem niemowląt),
 • wymagania aparaturowe,
 • wymagania dla pomieszczeń i wyposażenia pomocniczego,
 • niezbędny personel i jego kwalifikacje,
 • zasady oceny skierowania na badanie/leczenie,
 • możliwe interakcje lekowe,
 • okoliczności wymagające specjalnej uwagi i ostrożności
  w stosowaniu procedury,
 • przygotowanie pacjenta do badania/leczenia z uwzględnieniem zasad ochrony radiologicznej,
 • zagadnienia wymagające dalszych badań lub postępowania leczniczego po zastosowaniu procedury.

W zależności od tego, jaka procedura radiologiczna będzie miała zastosowanie, różnie będą się kształtowały wymagania kwalifikacyjne dla lekarzy i personelu medycznego w zakresie posiadanego przez nich wykształcenia i poziomu wiedzy.

Autor:
Karolina Kornblit
aplikant radcowski w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER - adwokaci i radcowie prawni sp. p.

Zarządzanie poprzez jakość w usługach zdrowotnych
Dowiedz się szczegółów z e-booka >>
Czy drżysz na myśl o kontroli sanepidu?

Pora to zmienić!
To prawda, że Inspekcja sanitarna nadzoruje i kontroluje warunki higieniczno-sanitarne w podmiotach leczniczych i ma szerokie uprawnienia kontrolne w tym zakresie.
Wystarczy jednak, że poznasz uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i obszary, które podlegają kontroli, a nie będziesz narażony na wysokie kary, a nawet zamknięcie części lub całości placówki.

Dowiedz się więcej >>
Jakość w ochronie zdrowia odgrywa znaczącą rolę!

Od pewnego czasu rośnie znaczenie funkcji jakości w wielu dziedzinach życia, w tym w opiece zdrowotnej.
Uwzględnij ten ważny fakt zarządzając swoją jednostką!

Dowiedz się:

 • co dla placówek oznacza wzmocnienie kryterium jakości przy ocenie ofert przez NFZ,
 • jakie systemy zarządzania jakością będą premiowane (medyczne i niemedyczne),
 • dlaczego warto wdrożyć nowy standard jakości dla ochrony zdrowia EN 15224:2012,
 • na co zwracać uwagę, wybierając firmę konsultingową

Te oraz wiele innych tematów związanych z jakością w opiece zdrowotnej z odnajdziesz w publikacji "Zarządzanie jakością w placówce medycznej".

Sięgnij po książkę wraz z CD >>
Jeszcze więcej porad dotyczących Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Ten newsletter przygotował zespół redakcyjny serwisu Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa. Numer NIP 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.