Temat: Nowe procedury dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Sprawdź!

Dyspozytorzy medyczni będą mieć obowiązek przeprowadzania wywiadu medycznego w uwzględnieniem zaleceń Zobacz na stronie WWW.
Zarządzanie
w Ochronie Zdrowia

120 najczęściej poszukiwanych wzorów dokumentów na CD Sprawdź! >>
26 listopada 2013 r.

Szanowny Czytelniku!

Dyspozytorzy medyczni będą mieć obowiązek przeprowadzania wywiadu medycznego w uwzględnieniem zaleceń dotyczących sposobu postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwańprzez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przekazany do konsultacji zewnętrznych.

Przedstawiona w projektowanym rozporządzeniu procedura obejmuje odebranie zgłoszenia, przeprowadzenie wywiadu medycznego z osobą dzwoniącą, podjęcie decyzji dotyczącej zadysponowania właściwego zespołu ratownictwa na miejsce zdarzenia oraz utrzymywanie kontaktu
z osobą będącą w miejscu zdarzenia w przypadku gdy potrzebny jest instruktaż pierwszej pomocy.

Dyspozytor medyczny będzie odpowiadał również za określenie priorytetu wysłania zespołu ratownictwa medycznego oraz utrzymanie łączności z tym zespołem w celu ustalenia docelowego miejsca przewiezienia pacjenta.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 9 grudnia.

Jak zgodnie z nowymi przepisami odwoływać się od decyzji dyrektora oddziału NFZ? Dowiedz się z najnowszego wydania "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ". Zamów już dziś!

Anna Rubinkowska, redaktor naczelna

Jak uniknąć kosztownych pułapek? >>

Poznaj praktyczny poradnik dotyczący odpowiedzialności prawnej lekarza i placówki medycznej w procesie leczenia pacjentów!

Jak bezpiecznie wykonywać zawód lekarza i menedżera w kontekście wymogów prawa, a w przypadku ewentualnego procesu sądowego móc skutecznie się bronić przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pacjentów i ich rodzin?

Przekonasz się, sięgając po książkę będącą zbiorem fachowych porad.

CD z wzorami dokumentów GRATIS!

Nie zwlekaj, trwa przedsprzedaż >>
ZARZĄDZANIE
Nowy koszyk świadczeń gwarantowanych porządkuje realizację świadczeń

Termin obowiązywania dotychczasowych "rozporządzeń koszykowych" upływa 1 stycznia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia zmieniło na razie kilka z nich. Prace nad tymi przepisami powinny szybko się zakończyć, tak aby NFZ mógł się dobrze przygotować do przyszłorocznego kontraktowania świadczeń.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
w § 2 wskazuje zakres świadczeń gwarancyjnych. W pkt 5 zrezygnowano z odesłania do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na rzecz jednoznacznego wskazania, że świadczenia gwarantowane obejmują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo uwzględniono zmiany wprowadzone w organizacji szkoły podstawowej. W nowym rozporządzeniu nie klasyfikuje się uczniów ze względu na wiek, ale ze względu na etap edukacji. Modyfikacji uległo także nazewnictwo. W części dotyczącej warunków realizacji wizyt patronażowych, określenie "rodzice" zastąpiono terminem "przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni lub faktyczni".

We wszystkich załącznikach dodano zapis, że każdy aparat do pomiaru ciśnienia krwi powinien być wyposażony w komplet mankietów dla dzieci i dorosłych. Z bilansu w 12 miesiącu życia dziecka usunięto obowiązek kontroli wielkości blizny poszczepiennej BCG. Ponadto w załączniku nr 5 dotyczącym wykazu świadczeń gwarantowanych nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunkach ich realizacji dodano zapis zobowiązujący, aby w podstawowym wyposażeniu sprzętu
i aparatury medycznej znalazł się rejestrator rozmów telefonicznych lub system rejestrujący rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań.

Z kolei rozporządzenie ministra zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zostało zmodyfikowane w niewielkim zakresie. W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a dodano zapis, zgodnie z którym świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić pacjentowi właściwe leczenie i ciągłość postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy. Podobnie został zmieniony pkt 7 tego samego paragrafu, który
w obecnym brzmieniu obliguje do zapewnienia dostępu do środka sanitarnego, również z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania.

Ostatnia zmiana dotyczy załącznika nr 3 w części I określającej warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji
i hospitalizacji planowej. W profilu pediatra, w organizacji udzielania świadczeń, w zakresie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, dodano, że zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia może być łączona także z konsultacją realizowaną w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli świadczenia te realizowane są w miejscu udzielania świadczeń przez ten sam podmiot.

Autor:
Dorota Kaczmarczyk
aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego

Co się zmienia w świadczeniach gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i ratownictwa medycznego? Dowiedz się z najnowszego wydania "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ". Zamów już dziś!

Wzory dokumentów

Płyta CD zawiera 120 najczęściej poszukiwanych umów, regulaminów, formularzy i oświadczeń związanych m.in. z zarządzaniem i administrowaniem placówką medyczną, zarządzaniem finansami i personelem, gospodarowaniem odpadami, przygotowaniem ofert dla NFZ czy dokumentacją medyczną.

Sprawdź >>
Elektroniczna dokumentacja medyczna

Nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r.!

Poznaj niezbędnik każdego menedżera.

Uniknij błędów w informatyzacji placówki>>
Skorzystaj z gotowych opracowań i dostosuj swoją placówkę do nowych wymagań!

Jakie nowe obowiązki mają podmioty lecznicze w zakresie zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami?

Sprawdź już dziś! >>
Poznaj konsekwencje przepisów z zakresu ochrony danych medycznych

Sprawdź, czy GIODO nie znajdzie żadnych uchybień ani w polityce bezpieczeństwa, ani w procesie przetwarzania danych osobowych w Twojej placówce!

Nie ryzykuj! Kliknij>>
Jeszcze więcej porad dotyczących Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Ten newsletter przygotował zespół redakcyjny Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa. Numer NIP 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.