Temat: Wyroki KIO pomocne w pracy!

Poznaj wyroki KIO i SN, które mają istotny wpływ na prowadzenie przetargów w każdym trybie!

Zapoznaj się z wyjaśnieniami ekspertów, a unikniesz przegranej w sądzie!

Dobrze wiesz, że sama znajomość Prawa zamówień publicznych to za mało, by bezbłędnie prowadzić postępowanie przetargowe. Każdy przetarg to kolejne wyzwanie, nowe sytuacje i nowe problemy do rozwiązania.

Dlatego już dziś poznaj TEZOWANE wyroki Sądu Najwyższego i KIO,
które mają największy wpływ na to, co robisz!
Poznaj ich interpretację i wskazówki, dzięki którym będziesz wiedzieć,
jak je stosować!

Kliknij i sprawdź, jak rozwiązać problematyczne
sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w czasie postępowania!

Czy wiesz, że zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą:

obrazek tylko celowe podanie nieprawdziwych informacji może prowadzić do wykluczenia z postępowania?
obrazek zamawiający powinien mieć dowód, że wadium nie wpłynęło w wymaganym terminie?
obrazek wykluczenie wykonawcy z postępowania może nastąpić, gdy faktycznie doszło do utrudnienia uczciwej konkurencji?

Poznaj tezowane wyroki Sądu Najwyższego i KIO ważnych dla wykonawców
i zamawiających, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej!

Urszula Wróblewska
redaktor naczelna miesięcznika „Spory przetargowe”

P.S. Tylko bieżąca znajomość orzecznictwa da Ci pewność, że działasz zgodnie z prawem i że żadna z podjętych decyzji jest nie do podważenia! Kliknij i sprawdź, jakie wyroki SN musisz znać, by nieświadomie nie łamać Prawa zamówień publicznych!

Wiadomość przesłana przez:
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ul.Łotewska 9A
03-918 Warszawa
tel.: (22) 518 29 29
e-mail: promocje@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
********************************************
Informacje o naszych publikacjach przesyłamy do osób, które wyraziły na to zgodę.
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, prosimy o przesłanie
e-maila z tematem "wypisz" na adres promocje@wip.pl